divendres, d’abril 29

Carme Barba:libro de texto vs WQuest

Les WebQuest són respecte "al llibre de text", allò que el programari lliure significa respecte al programari propietari.
Poso llibre de text entre cometes perquè evidentment les WQ són digitals però la comparació no és de format sinó de fons.El llibre de text tradicional i/o les "lessons plans" i altres tipus d' unitats didàctiques en paper o en format digital, parteixen d'una determinada concepció de l'ensenyament com a continguts a transmetre des dels que saben, controlen la informació, el coneixement, (l' administració, les editorials, els profes) vers a aquells que no saben.Els materials creats a partir de les teories constructivistes com són les WebQuest pretenen que els alumnes construeixin el seu propi coneixement en contextos rics , reals i rellevants ( Tom March)(1) en entorns de treball cooperatiu.Aquests materials doncs cal que siguin oberts , lliures i gratuïts, compartibles a través de la Internet i constantment revisats, adaptats i actualitats per els mestres i professors .Per tant no és possible estandarditzar , fossilitzar les WQ en un àmbit "privat" perquè seria la mort d' aquest model .Si quan apostem pel programari lliure ho fem també per ideologia, perquè creiem que tots podem ser autors i no usuaris passiu , respecte als continguts pedagògics i didàctics també hem d' anar per aquest camí, sinó de que ens servirà el PL si finalment el control de la informació passa per uns "propietaris de continguts" Continuarem sent usuaris passius de coneixements controlars, fragmentats, descontextualitzats i congelats en el temps (...)De la mateixa manera que estem a favor d' un aprenentatge centrat en l'alumne, també ha d'estar centrat en el mestre perquè mestre i alumne amb la incorporació de les TIC, han vist modificat el seu rol i el mestre ara s'ha d' implicar com a creador dels entorns i estratègies d' aprenentatge , per a que es produeixin millors resultats com a fruit d' aquest nou procés d' ensenyament aprenentatge de responsabilitat compartida.Els mestres han estat molts anys sols en una aula amb un guix , una pissarra i un llibre de text enfront a uns nens que passius, indiferents o revoltats esperaven les indicacions, el tret de sortida cada dia per a posar-se a la feina, i això ja hem vist els resultats que ha donat.Resumin: Els mateixos arguments a favor del PL serveixen a favor de les WQ creades per professionals de l' educació perquè han de ser autors i creadors per a poder millorar i adaptar els continguts a les seves necessitats.Les WebQuest i altres estratègies i projectes han de ser material viu, amb ànima real , actual i actualitzableAquesta necessitat d' actualització i adaptació contribueix a més a més al reciclatge concret del mestre respecte al tema que treballa a l' aula i sent el goig de crear, i compartir El paper de l' administració ha de ser el d' estimular, difondre,promocionar i valorar aquestes estratègies didàctiques i posar les eines de disseny, les aplicacions i programes a l' abast del mestre, però sense substituir-lo.Tot això no és una utopia, és una realitat que han constatat ja molts mestres quan apliquen a l' aula les WebQuest i també els professors de secundaria sí!, també a secundària i amb els més "passotes" també!! , és una realitat ja, si la volem veure.

interNOSTRUM

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Pàgina d'inici